Trường Trung học cơ sở Đức Trí (273 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Có 44 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12)

 Văn bản 18-09-2020
2 Các Văn bản thi Tuyển sinh 10 trường chuyên và chương trình tích hợp năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản 22-05-2020
3 Các văn bản tuyển sinh năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

 Tin tức sự kiệnTHCS Đức Trí21-05-2020
4 Văn bản và kế hoạch thực hiện công tác giáo dục pháp luật

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 03-12-2019
5 Kế hoạch Triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/” - Năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 05-11-2019
6 Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 02-05-2019
7 Các văn bản và mẫu đơn về tuyển sinh năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13)

 Văn bảnSGD05-04-2019
8 Về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc nhà trẻ, trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 của các cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 21-01-2019
9 Kế hoạch Triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/” - Năm 2018

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 10-11-2018
10 KẾ HOẠCH Phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn Quận 1 Năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 03-09-2018
11 Các mẫu đơn tuyển sinh lớp 10 (Năm học 2018 -2019)

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 13-04-2018
12 Các văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 13-04-2018
13 Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 và hướng dẫn về các chế độ ưu tiên và khuyến khích xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 08-04-2017
14 Tài liệu hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 2017

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 08-04-2017
15 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 19-10-2016
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích