Trường Trung học cơ sở Đức Trí (273 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
273 Nguyễn Trãi, F. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích