Trường Trung học cơ sở Đức Trí (273 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thứ tư, 31/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 877

Sự cần thiết của môn Giáo dục công dân

Môn Giáo dục công dân nó không chỉ nghiên cứu một lĩnh vực riêng lẻ mà nó nghiên cứu tất cà các lĩnh vực của đời sống (tự nhiên, xã hội, tư duy). Trên cơ sở nắm vững các khái niệm, nguyên lý, quy luật, luận điểm chính trị nó con bôi dưỡng cho học sinh một phương pháp tư duy khoa học, biết đánh giá đúng sai trong các hiện tượng xã hội.

Các tri thức môn Giáo dục công dân được phân thành các khối lớp  nhưng nó đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đảm bảo mục tiêu trang bị kiến thức cho học sinh. Chúng ta không thể đào tạo ra một con người phát triển toàn diện khi chỉ chú ý đến mặt này hoặc mặt kia. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi đất nước ta còn nghèo, còn tụt hậu so với các  nước trong khu vực và trên thế giới thì việc giáo dục ý thức cho con người là rất cần thiết. Giáo dục ý thức trong lao động, trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hàng ngày của mỗi người, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Điều đó khẳng định sự cần thiết của việc đưa môn Giáo dục công dân trở về vị trí, chức năng của môn học trong trường phổ thông trung học.

Để có thể đưa đất nước tiến nhanh,, tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội thì trước hết cần phải trang bị cho thế hệ trẻ một thế giới quan khoa học, một nhân sinh quan tiên tiến. Khi có được một thế giới quan khoa học thì mới có được cách nhìn nhận đúng đắn về thế giới, về cuộc sống hiện tại, tương lai. Mà chỉ có được một thế giới quan khoa học khi được trang bị những kiến thức về triết học Mác- Lê nin. Có thể nói triết học Mác- Lê nin là cơ sở khoa học để lý giải toàn bộ  những vấn đề thuộc vê thế giới, về cuộc sống con người và xã hội loài người. Khi có những kiến thức về triết học nó sẽ  giúp chúng ta trả lời được các câu hỏi mà thường hay gây ra tranh luận giữa những người theo quan điểm duy tâm và những người theo quan điểm duy vật. Trong thực tế cuộc sống hiện nay đòi hỏi con người ta phải có quan điểm duy vật. Nhưng nếu chỉ có quan điểm duy vật thì chưa đủ mà cần phải có phương pháp tư duy biện chứng để nhìn nhận đánh giá sự việc một cách chính xác nhất.  Đây chính là nhiệm vụ của bộ môn giáo dục công dân đối với học sinh phổ thông.

Hiện nay loài người đang gặp những khúc quanh của lịch sử. Nhưng cho dù lịch sử có quanh co, khúc khuỷu đến đâu song nhất định loài người sẽ tiến đến chủ nghĩa cộng sản vì đó là quy luật tất yếu của lịch sử. Vậy mỗi chúng ta, là những công  dân sẽ sống trong một nên văn minh, tiên tiến mà toàn thể nhân loại đang hướng tới thì việc trang bị cho mình một nhân sinh quan tiên tiến là một điều rất cần thiết. Đó  chính là vai trò của môn Giáo dục công dân nhằm hình thành và phát huy ở học sinh những tư tưởng mới, có động cơ, mục đích đắn, có niềm tin và mơ ước, hoài bão cao đẹp trong cuộc sống.

Môn Giáo dục công dân cùng với tất cả các môn khác hình thành nên nhân cách cho học sinh nhằm tạo ra những công dân có ích đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tác giả: Sưu tầm

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87