Trường Trung học cơ sở Đức Trí (273 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Hiệu trưởng

Trương Quốc Hưng
Trương Quốc Hưng

Ngày sinh: 15/9/1965

Điện thoại riêng: 0908564914

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngân Hà
Nguyễn Thị Ngân Hà

Ngày sinh: 25/8/1980

Điện thoại riêng: 0917733338

Phạm Thị Mai Hương
Phạm Thị Mai Hương

Ngày sinh: 7/9/1983

Điện thoại riêng: 0909858168

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích